Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2017

Thứ tư, ngày 12/04/2017, 16:06
Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính thức thông báo tuyển sinh năm 2017

Đề án tuyển sinh năm 2017

1. Thông tin chung về trường

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:

            - Tên trường bằng tiếng Việt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM    

            - Tên trường bằng tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICUL -TURE

            - Sứ mệnh: Sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới lĩnh vực nông nghiệp & PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

            - Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

            - Số điện thoại liên hệ: 0462 617 586,  fax: 0438 276 554

           - Website: www.vnua.edu.vn;  E-mail: webmaster@vnua.edu.vn

1.2. Quy mô đào tạo:

Xem nội dung chi tiết đề án tuyển sinh 2017 tại đây

Phụ lục 2,3

(Theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam )
( bình chọn, / 10 điểm)