Học viện Khoa học Quân sự tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

Thứ ba, ngày 11/04/2017, 10:32
Học viện Khoa học Quân sự là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học ngoại ngữ quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng, thành lập ngày 10 tháng 6 năm 1957.

Học viện Khoa học Quân sự được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Quốc phòng và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục-đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, cán bộ ngoại ngữ bậc đại học, sau đại học: ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp, ngôn ngữ các nước Đông Nam Á, Việt Nam học và một số chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học ngoại ngữ, Việt Nam học với các tổ chức trong nước, ngoài nước theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy năm 2017, xem TẠI ĐÂY.

(Theo trường Học viện Khoa học Quân sự)
( bình chọn, / 10 điểm)