Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 10:31
Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự công bố điểm chuẩn năm 2017 như sau:
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Bắc A00; A01 25.5
2 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Nam A00; A01 25.5
3 52220201 Ngôn ngữ Anh nam phía Bắc D01 25 Thí sinh mức 25,00 điểm: Điểm môn Tiếng Anh ≥ 9,60.
4 52220201 Ngôn ngữ Anh nam phía Nam D01 23.25
5 52220201 Ngôn ngữ Anh nữ toàn quốc D01 29
6 52220202 Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc D01 18.25
7 52220202 Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc D01 25.75
8 52220202 Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc D02 19.5
9 52220202 Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc D02 27.5
10 52310206 Quan hệ quốc tế D01 ---
11 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc D01 18.75
12 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Nam D01 17.75
13 52220204 Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc D01 27.75
14 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc D04 23.75
15 52220204 Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc D04 27.25
16 52310206 Quan hệ quốc tế- Thí sinh Nam miền Bắc D01 18
17 52310206 Quan hệ quốc tế- Thí sinh nữ D01 26.25
(Theo HV KHQS)
( bình chọn, / 10 điểm)