Học viện hậu cần công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 11:10
Học viện hậu cần công bố điểm chuẩn năm 2017 như sau:

Điểm trúng tuyển năm 2017 Học viện hậu cần

Thí sinh Nam miền Bắc A00,
A01
26.25 Thí sinh mức 26,25 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,80.
Thí sinh Nam miền Nam 24.25 Thí sinh mức 24,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
(Theo HV HC)
( bình chọn, / 10 điểm)