Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh năm 2017

Thứ ba, ngày 11/04/2017, 10:31
Sứ mệnh của Học viện Hành chính Quốc gia là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học hành chính.

Đề án tuyển sinh năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia như sau:

Thông tin thêm xem tại đây.

(Theo trường Học viện Hành chính Quốc gia)
( bình chọn, / 10 điểm)