Học viện Hải Quân công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 11:25
Học viện Hải Quân công bố điểm chuẩn năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn học viện hải quân năm 2017

Thí sinh Nam miền Bắc A00 25.00
Thí sinh Nam miền Nam 22.50 Thí sinh mức 22,50 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 7,20.
(Theo HV HQ)
( bình chọn, / 10 điểm)