Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

Thứ ba, ngày 11/04/2017, 10:23
Học viện Chính sách và Phát triển là Trường trọng điểm quốc gia, đẳng cấp quốc tế đào tạo đa ngành, cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế, Tài chính và Chính sách của cả nước.

Học viện Chính sách và Phát triển là cơ sở đào tạo đại học trong lĩnh vực chính sách phát triển, kinh tế và quản lý, Học viện định hướng trở thành trường đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách vĩ mô.

Đến nay Học viện đang có hơn 2.000 sinh viên hệ cử nhân theo học 4 khóa với 7 chuyên ngành: Kế hoạch phát triển, Quy hoạch phát triển, Kinh tế đối ngoại, Chính sách công, Tài chính công, Quản trị doanh nghiệp, Quản lý đấu thầu trong đó có gần 200 sinh viên các lớp chất lượng cao thuộc Khoa Đào tạo Quốc tế, với một số môn chuyên ngành được đào tạo bằng Tiếng Anh, và 50 học viên cao học Chính sách công. Đây là những chuyên ngành phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của ngành kế hoạch và đầu tư và nhu cầu của xã hội.

Xem đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (cập nhật ngày 30/03/2017) TẠI ĐÂY.

(Theo trường Học viện Chính sách và Phát triển)
( bình chọn, / 10 điểm)