Học viện Âm nhạc Huế tuyển sinh đại học năm 2017

Thứ ba, ngày 11/04/2017, 10:23
Học viện Âm nhạc Huế góp phần giữ gìn và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam, mà trực tiếp là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc truyền thống, đặc biệt là các di sản Âm nhạc được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên... đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực Âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, biểu diễn Âm nhạc, góp phần giữ gìn và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam mà trực tiếp là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Học viện Âm nhạc Huế thông báo Tuyển sinh đại học năm 2017, xem chi tiết TẠI ĐÂY.

(Theo trường Học viện Âm nhạc Huế )
( bình chọn, / 10 điểm)