Điểm xét tuyển vào trường Học viện hành chính quốc gia năm 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 16:24
Dưới đây là thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy Khóa 18 năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học vaò Học viện Hành chính Quốc gia năm 2017 là 16,5 điểm, cho tất cả các ngành.

(Theo HV HCQG)
( bình chọn, / 10 điểm)