Điểm xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- ĐH Thái Nguyên năm 2017

Thứ năm, ngày 13/07/2017, 15:18
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia hệ đại học chính quy năm 2017 như sau:

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia vào Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh năm 2017:

Ngành

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

Kế toán

52340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

380

15,5

Tài chính - Ngân hàng

52340201

210

15,5

Luật Kinh tế

52380107

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.

150

15,5

Quản trịKinh doanh

52340101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C01: Toán, Vật lí, Ngữ văn;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

300

15,5

Kinh tế

52310101

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

B03: Toán, Ngữ văn,Sinh học;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

300

15,5

Marketing

52340115

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

80

15,5

Quản trị Dịch vụ

Du lịch vàLữ hành

52340103

80

15,5

Tổng chỉ tiêu

1500

(Theo Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- ĐH Thái Nguyên)
( bình chọn, / 10 điểm)