Điểm xét tuyển vào Trường đại học công nghệ Sài Gòn tuyển sinh năm 2017

Thứ năm, ngày 13/07/2017, 15:08
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học công nghệ Sài Gòn quy định mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy đợi 1. Chi tiết dưới đây.

Theo đó, mức điểm sàn áp dụng với tất cả các ngành, tổ hợp môn thi và với thí sinh thuộc KV3- học sinh phổ thông là 15,5 điểm (điểm sàn bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào).

Mức điểm cụ thể như sau:

(Theo Trường đại học công nghệ Sài Gòn)
( bình chọn, / 10 điểm)