Điểm xét tuyển vào Khoa Quốc tế- ĐH Thái Nguyên năm 2017

Thứ năm, ngày 13/07/2017, 15:20
Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ vào các ngành của Khoa Quốc tế- ĐH Thái Nguyên năm 2017.

Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ vào tất cả các ngành đều là 15,5 điểm

(Theo Khoa Quốc tế- ĐH Thái Nguyên)
( bình chọn, / 10 điểm)