Điểm xét tuyển vào Học viện Hàng không Việt Nam 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 10:39
Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành hệ đại học chính quy năm 2017 vào Học viện Hàng không Việt Nam

Thông tin mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

Quản trị kinh doanh

52340101

A00; A01; D01; D96 (Toán, KHXH, Anh)

480

18.5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

52510302

A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh)

100

18

Quản lý hoạt động bay

52510606

A00; A01; D01; D90 (Toán, KHTN, Anh)

50

22.5

Kỹ thuật hàng không

52520120

A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh)

50

20

(Theo HVHK)
( bình chọn, / 10 điểm)