Điểm xét tuyển vào ĐH Tân Trào năm 2017

Thứ năm, ngày 13/07/2017, 17:55
ĐH Tân Trào thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2017.

1. Hệ Đại học.

1.1. Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2017.

Đối tượng

Khu vực

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

15,5

15,0

14,5

14,0

UT2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

14,5

14,0

13,5

13,0

UT1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

13,5

13,0

12,5

12,0

1.2. Xét tuyển theo kết quả học tập tại trường THPT:

Tổng điểm tổng kết năm học lớp 12 của 3 môn học (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt : 18 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

2. Hệ cao đẳng.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

(Theo ĐH TT)
( bình chọn, / 10 điểm)