Điểm xét tuyển Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 09:43
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy 2017 như sau:

(Theo ĐH TNMT tp.HCM)
( bình chọn, / 10 điểm)