Điểm xét tuyển Trường ĐH Hàng Hải 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 11:24
Trường Đại học Hàng Hải 2017 thôn báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học vào các chuyên ngành của trường như sau:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2017 vào các chuyên ngành của Trường như sau:

(Theo Đh Hàng Hải)
( bình chọn, / 10 điểm)