Điểm xét tuyển Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 2017

Thứ hai, ngày 17/07/2017, 08:47
Hội đồng tuyển sinh trường Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã công bố điểm xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2017

Điểm xét tuyển Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 2017 cho các ngành là 15,5 điểm.

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Tổ hợp truyền thống

Tổ hợp

mới

1

Hệ thống thông tin

50

52480104

A00, A01

D01, C01

15.5

2

Kỹ thuật phần mềm

60

52480103

A00, A01

D01, C01

15.5

3

Khoa học máy tính

50

52480101

A00, A01

D01, C01

15.5

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

110

52510301

A00, A01

A02, C01

15.5

5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

60

52510303

A00, A01

A02, C01

15.5

6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

70

52510203

A00, A01

A02, C01

15.5

7

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

40

52510602

A00, A01

D07, C01

15.5

8

Quản lý công nghiệp

70

52510601

A00, A01

D01, C01

15.5

9

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

110

52510102

A00, A01

A04, C01

15.5

10

Quản lý xây dựng

60

52580302

A00, A01

A04, C01

15.5

11

Công nghệ thực phẩm

120

52540102

B00

D08, D07, A00

15.5

(Theo ĐH KTCN CT)
( bình chọn, / 10 điểm)