Điểm xét tuyển ĐH Ngân hàng TP.HCM năm2017

Thứ bảy, ngày 15/07/2017, 09:10
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu các ngành của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2017 như sau:

 Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ 15,5 đến 17 điểm.

(Theo ĐH NH tp.HCM)
( bình chọn, / 10 điểm)