Điểm xét tuyển ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH QGHN năm 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 13:40
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017

 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dao động từ 17 đến 20 điểm.  Cụ thể như sau

(Theo ĐH XH&NV)
( bình chọn, / 10 điểm)