Điểm xét tuyển ĐH Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2017

Thứ hai, ngày 17/07/2017, 08:27
Thông báo về việc ngưỡng xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh (Mã tuyển sinh GSA)

Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo ngưỡng xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh (mã tuyển sinh GSA) như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(thí sinh)

Tổ hợp môn

Ngưỡng xét tuyển

(Điểm)

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

555

A00, A01

15.5

2

Kỹ thuật xây dựng

52580208

150

A00, A01

15.5

3

Kỹ thuật cơ khí

52520103

150

A00, A01

16.0

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520207

50

A00, A01

15.5

5

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

75

A00, A01

16.0

6

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

52520216

40

A00, A01

15.5

7

Công nghệ thông tin

52480201

80

A00, A01

16.0

8

Kinh tế xây dựng

52580301

110

A00, A01

15.5

9

Kinh tế vận tải

52840104

40

A00, A01

15.5

10

Khai thác vận tải

52840101

40

A00, A01

15.5

11

Kế toán

52340301

60

A00, A01

15.5

12

Kinh tế

52310101

40

A00, A01

15.5

13

Quản trị kinh doanh

52340101

70

A00, A01

15.5

14


Kỹ thuật môi trường

52520320

40

A00, A01

15.5

(Theo ĐH GTVT tp.HCM)
( bình chọn, / 10 điểm)