Điểm xét tuyển Đại học Xây dựng miền Trung năm 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 14:31
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 như sau:

I. Ngành nghề, chỉ tiêu đào tạo và điểm chuẩn nhận hồ sơ

II. Tổ hợp xét tuyển
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
Khối ngành kỹ thuật, kinh tế
Ngành Kiến trúc
1
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
1
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V00
2
Toán, Vật lý, Anh văn
A01
2
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
V01
3
Toán, Vật lý, Ngữ văn
C01
3
Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật
V02
4
Toán, Anh văn, Ngữ văn
D01
4
Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật
V03

III. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển

1. Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Trình độ đại học điểm chuẩn nhận hồ sơ cho tất cả các ngành là 15,5 điểm;

- Trình độ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.

2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT

a. Điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ đại học:

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc trung bình điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải >= 6,0 điểm;

b. Đối với trình độ cao đẳng yêu cầu tốt nghiệp THPT.

3. Sơ tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc

a. Xét từ kết quả thi THPT quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Điểm chuẩn nhận hồ sơ (tổng điểm 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm môn vẽ mỹ thuật) >= 15,5 điểm.

b. Xét từ kết quả học tập THPT

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung (TBC) 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc trung bình điểm tổng kết 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải  >= 6,0 điểm (điểm trung bình chung 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6,0 điểm).

IV. Thời gian nhận hồ sơ

1. Theo hình thức xét từ kết quả thi THPT quốc gia

a. Nguyện vọng 1, công bố trúng tuyển trước ngày 01/8, nhập học 21/8/2017

b. Nguyện vọng bổ sung nhận hồ sơ từ ngày 13/8-23/8, công bố trúng tuyển trước ngày 30/8, nhập học ngày 15/9, nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ thông báo các đợt tiếp theo.

 2. Theo hình thức xét tuyển bằng học bạ

a. Đợt 1: nhận hồ sơ từ nay đến 30/7/2017; công bố trúng tuyển trước ngày 15/8/2017; nhập học ngày 21/8/2017;

b. Đợt 2: nhận hồ sơ từ 16/8 - 30/8; công bố trúng tuyển trước ngày 05/9/2017; nhập học 15/9/2017;           

c. Đợt 3: nhận hồ sơ từ 06/9 - 20/9; công bố trúng tuyển trước ngày 24/9/2017; nhập học 06/10/2017. 

(Theo ĐH XDMT)
( bình chọn, / 10 điểm)