Điểm xét tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 16:14
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy K5 năm 2017 như sau:

Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy K5 năm 2017

(Theo ĐH TC-QTKD)
( bình chọn, / 10 điểm)