Điểm xét tuyển Đại học kỹ thuật y - dược Đà Nẵng năm 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 16:08
Trường Đại học Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng thông báo điểm xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2017 như sau

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đào vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 (mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển) đối với học sinh Trung học phổ thông ở khu vực 3 như sau:

(Theo ĐH KT-YD)
( bình chọn, / 10 điểm)