Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017

Thứ năm, ngày 13/07/2017, 15:22
Trường Đại học kinh tế Quốc dân chính thức công bố mức điểm xét tuyển vào trường năm 2017.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

1. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 18 điểm; Mức điểm được làm tròn đến 0,25 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển thẳng; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong Tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm;

2. Thí sinh chưa nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo có thể nộp bổ sung trước 17h00 ngày 23/7/2017 tại Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

(Theo Trường Đại học Kinh tế Quốc)
( bình chọn, / 10 điểm)