Điểm xét tuyển Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội 2017

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 10:56
Ngưỡng đảm bảo chất lượng trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2017 từ 16 đến 16.5 điểm. Chi tiết như sau:

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Giáo dục đã thông qua ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Ngưỡng đảm bảo

chất lượng đầu vào

1

Sư phạm Toán

52140209

16.5

2

Sư phạm Vật lý

52140211

16.5

3

Sư phạm Hóa học

52140212

16.5

4

Sư phạm Sinh học

52140213

16.0

5

Sư phạm Ngữ văn

52140217

16.5

6

Sư phạm Lịch sử

52140218

16.0

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo tổng điểm của 03 môn thi/bài thi của tổ hợp xét tuyển tương ứng và không nhân hệ số.

(Theo ĐH Giáo Dục)
( bình chọn, / 10 điểm)