Điểm xét tuyển Đại học Đại Nam năm 2017

Thứ hai, ngày 17/07/2017, 09:04
Đại học Đại Nam đã thông báo Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2017

I. Trường Đại học Đại Nam thông báo  điểm nhận hồ sơ xét tuyển  hệ  đại học chính quy đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển vào tất cả các ngành của Trường Đại học Đại Nam:

- Theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia là: ĐXT từ 15,5 điểm. (Đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định)ĐXT = ((điểm môn1 + điểm môn2 + điểm môn 3) làm tròn lên 0,25) + điểm ưu tiên theo khu vực và đối tưởng;- Theo phương thức xét kết quả học tập lớp 12 THPT là : ĐXT từ 18,0 điểm (Không bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng)ĐXT = (điểm môn1 + điểm môn2 + điểm môn 3) làm tròn lên 0,25

II. Học bổng :

1. Học bổng  TOÀN PHẦN ĐẶC BIỆT dành cho Sinh Viên  XUẤT SẮC đầu vào:

- Mức học bổng: o Nhà trường cấp 100% học phí trong cả 4 năm theo học tại Trường.o Nếu sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên và ngoại ngữ đạt 600 điểm theo chuẩn TOIEC nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tiếp tục đi học Thạc sỹ ở nước ngoài tùy theo nguyện vọng của sinh viên (do Sinh viên lưạ chọn) hoặc tại các trường Đại học đang quan hệ hợp tác với Đại học Đại Nam

-  Điều kiện và tiêu chuẩn:Xét cấp học bổng cho tất cả các sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào đạt từ 25 điểm trở lên  đối với phương án sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc từ 27 điểm trở lên đối vơi phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 12.

- Yêu cầu:o Hoàn thành hồ sơ nhập và theo học tại trường Đại học Đại Namo Sau khi Sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ ở nước ngoài trở về nước phải giảng dạy tại Trường Đại học Đại Nam ít nhất là 2 năm2. Học bổng Khuyến học: 

-  Mức học bổng:o Nhà trường cấp bổng 100% học phí năm thứ 1o Nếu kết quả học tập của các năm học đạt loại giỏi sẽ được cấp 100% học bổng cho năm học tiếp theo

- Điều kiện và tiêu chuẩn:Xét cấp học bổng cho tất cả các sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào đạt từ 23 điểm trở lên  đối với phương án sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc từ 25 điểm trở lên đối vơi phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 12

- Yêu cầu:Hoàn thành hồ sơ nhập và theo học tại trường Đại học Đại Nam

(Theo ĐH Đại Nam)
( bình chọn, / 10 điểm)