Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Sĩ quan lục quân 1

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 11:29
Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Sĩ quan lục quân 1 như sau:

Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Sĩ quan lục quân 1

Thí sinh Nam A00,
A01
25.50 Thí sinh mức 25,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.
(Theo SQLQ)
( bình chọn, / 10 điểm)