Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Đại học Hải Phòng

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 16:11
Trường Đại học Đại học Hải Phòng công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng công bố Điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017 như sau:

Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
Phương thức 1 Phương thức 2
Các ngành đào tạo Đại học
52140201 Giáo dục Mầm non 15.5
52140202 Giáo dục Tiểu học 16.5
52140205 Giáo dục Chính trị 15.5
52140206 Giáo dục Thể chất 21 25
52140209 Sư phạm Toán học 16
52140211 Sư phạm Vật lý 23
52140212 Sư phạm Hoá học 24.5
52140217 Sư phạm Ngữ văn 17
52140219 Sư phạm Địa lý 15.5
52140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.5
52220113 Việt Nam học 15.5 18
52220201 Ngôn ngữ Anh 20.5 25
52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20.5 24.5
52220330 Văn học 15.5 18
52310101 Kinh tế 15.5 18
52340101 Quản trị kinh doanh 15.5 18
52340201 Tài chính - Ngân hàng 15.5 18
52340301 Kế toán 15.5 18
52420101 Sinh học 20
52420201 Công nghệ sinh học 23
52460101 Toán học 22
52480201 Công nghệ thông tin 15.5 18
52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.5 18
52510202 Công nghệ chế tạo máy 15.5 18
52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.5 18
52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử 15.5 18
52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.5 18
52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22
52580102 Kiến trúc 20.5 24
52620105 Chăn nuôi 21
52620110 Khoa học cây trồng 22
52620301 Nuôi trồng thủy sản 20
52760101 Công tác xã hội 15.5 18
Các ngành đào tạo Cao đẳng
51140201 Giáo dục Mầm non 11.5
51140202 Giáo dục Tiểu học 11.5
(Theo ĐH HP)
( bình chọn, / 10 điểm)