Điểm trúng tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017

Thứ ba, ngày 01/08/2017, 08:49
Điểm trúng tuyển Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2017 như sau:

(Theo ĐH TC-QTKD)
( bình chọn, / 10 điểm)