Điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2017 Học viện chính sách và phát triển

Thứ sáu, ngày 14/07/2017, 10:22
Trường học viện chính sách công bố điều kiện tham gia xét tuyển của các thí sinh vào trường năm 2017 cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017;

- Tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp đăng ký xét tuyển (xem ở Mục 2) và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) >=17.5 điểm.

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, sử dụng môn Toán làm tiêu chí phụ trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển.

2. Ngành, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi xét tuyển

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN

CHÍNH sácH và Phát triển Mã: HCP

Mã ngành

Chỉ

tiêu

Môn xét tuyển

Ngành/Chuyên ngành học

550

1.Kinh tế : Gồm 03 chuyên ngành

- Đầu tư

- Kế hoạch phát triển

- Đấu thầu

52310101

200

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

2.Kinh tế quốc tế

- Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

52310106

150

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

3.Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

52340101

50

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

4.Quản lý nhà nước

- Chuyên ngành: Quản lý công

52310205

50

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

5.Tài chính - Ngân hàng

- Chuyên ngành: Tài chính

- Chuyên ngành: Ngân hàng

52340201

100

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

6.Chương trình Chất lượng cao

- Chuyên ngành: Tài chính

- Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

52340201

52310106

Thí sinh trúng tuyển vảo bất cứ ngành nào của Học viện có thể nộp đơn xét tuyển chương trình Chất lượng cao.

Thông tin xét tuyển sẽ được thông báo khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Tham khảo thông tin tại:

http://apd.edu.vn/khoa-dao-tao-

quoc-te

http://khoaquocte.apd.edu.vn/

(Theo HV CSPT)
( bình chọn, / 10 điểm)