Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 13:50
Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 2017

MÃ TRƯỜNG
Ngành
Tên ngành Điểm trúng tuyển ngành Điều kiện phụ
DDV VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH
DBMS Khoa học Y sinh 16.00 TO >= 4.6;TTNV <= 4
DCSE Khoa học và Kỹ thuật máy tính 16.00 TO >= 6.6;TTNV <= 3
DIBM Quản trị và kinh doanh quốc tế 16.25 TTNV <= 1

(Theo VNC ĐTVA)
( bình chọn, / 10 điểm)