Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 11:57
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự năm 2017

Thí sinh Nam miền Bắc A00,
A01
26.25 Thí sinh mức 26,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.
Thí sinh Nam miền Nam 25.50 Thí sinh mức 25,50 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,40.
(Theo SQ KTQS)
( bình chọn, / 10 điểm)