Điểm chuẩn trường Phân Hiệu DHDN tại Kon Tum năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 13:36
Trường Phân Hiệu DHDN tại Kon Tum năm 2017 đã chính thức công bố điểm chuẩn các ngành, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trường Phân Hiệu DHDN tại Kon Tum năm 2017

DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
52140202 Giáo dục Tiểu học 20.00 TTNV <= 3
52140209 Sư phạm Toán học 15.50 TTNV <= 1
52310101 Kinh tế 15.50 TTNV <= 2
52340101 Quản trị kinh doanh 15.50 TTNV <= 3
52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.50 TTNV <= 1
52340121 Kinh doanh thương mại 15.50 TTNV <= 2
52340201 Tài chính - ngân hàng 15.50 TTNV <= 3
52340301 Kế toán 15.50 TTNV <= 1
52340302 Kiểm toán 15.50 TTNV <= 2
52380107 Luật kinh tế 15.50 TTNV <= 5
52420201 Công nghệ Sinh học 15.50 TTNV <= 5
52480201 Công nghệ thông tin 15.50 TTNV <= 2
52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15.50 TTNV <= 1
52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15.50 TTNV <= 1
52580301 Kinh tế xây dựng 15.50 TTNV <= 1
52620114 Kinh doanh nông nghiệp 15.50 TTNV <= 2
(Theo Ph ĐHĐN KT)
( bình chọn, / 10 điểm)