Điểm chuẩn trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân Đội năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 11:59
Điểm chuẩn trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân Đội năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân Đội

năm 2017

Ngành: Văn thư lưu trữ
Nam miền Bắc C00 17.75
Nam miền Nam 16.00
(Theo ĐH VH-NTQĐ)
( bình chọn, / 10 điểm)