Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 15:46
Đại học Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2017 của các ngành như sau:

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017

1

Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 26)

1

QHI

52480101

Khoa học Máy tính

26.00

2

QHI

52480201

Công nghệ Thông tin

27.00

3

QHI

52480201 (Nhật Bản)

Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

26.00

4

QHI

52480104

Hệ thống Thông tin

26.00

5

QHI

52480102

Truyền thông và Mạng máy tính

26.00

6

QHI

52510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

26.00

7

QHI

52520214

Kỹ thuật máy tính

26.00

2

Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19)

7

QHI

QHI.TĐ1

Kỹ thuật năng lượng

19.00

8

QHI

52520401

Vật lí kỹ thuật

19.00

3

Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 23,5 điểm)

9

QHI

52520101

Cơ kỹ thuật

23.50

10

QHI

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

24.50

11

QHI

QHI.TĐ2

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông

23.50

4

Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014

12

QHI

52480101 CLC

Khoa học Máy tính (CLC TT23)

24.00

13

QHI

52510302 CLC

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(CLC TT23)

21.00

 

(Theo ĐHCN ĐHQGHN)
( bình chọn, / 10 điểm)