Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 13:12
Trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân năm 2017 chính thức công bố điểm chuẩn các ngành năm 2017, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân năm 2017

Ngành: KT Hàng không
Nam miền Bắc A00 21.50 Thí sinh mức 21,50 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 7,60.
Nam miền Nam 20.00 Thí sinh mức 20,00 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 7,00.
(Theo CĐSQKQ)
( bình chọn, / 10 điểm)