Điểm chuẩn năm 2017 của Trường Sĩ quan Đặc công

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 11:54
Điểm chuẩn năm 2017 của Trường Sĩ quan Đặc công như sau:

Điểm chuẩn năm 2017 của Trường Sĩ quan Đặc công

Thí sinh Nam miền Bắc A00,
A01
23.25
Thí sinh Nam miền Nam 21.75 Thí sinh mức 21,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.
(Theo SQĐC)
( bình chọn, / 10 điểm)