Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 14:58
Khoa Quốc tế của trường ĐH Quốc Gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2017, điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017

(Theo KQT ĐHQGHN)
( bình chọn, / 10 điểm)