Điểm chuẩn Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 13:53
Điểm chuẩn Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng 2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng 2017

MÃ TRƯỜNG
Ngành
Tên ngành Điểm trúng tuyển ngành Điều kiện phụ
DDI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
52340101 Quản trị kinh doanh 15.50 TO >= 4;TTNV <= 2
52480201 Công nghệ thông tin 17.00 TO >= 4.4;TTNV <= 4
52510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính 15.50 TO >= 5.4;TTNV <= 3

 

(Theo ĐHCNTTTT ĐHĐN)
( bình chọn, / 10 điểm)