Điểm chuẩn Đại học thuỷ lợi năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 16:22
Trường Đại học thuỷ lợi đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn Đại học thuỷ lợi năm 2017

Trường ĐH Thủy Lợi đã chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2017. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với mức 18,25. Hầu hết các ngành còn lại là 15,5 điểm trở lên. Cụ thể như sau:

T

Mã nhóm ngành

Nhóm ngành

Điểm xét tuyển

Tiêu chí phụ (Điểm Toán)

1

TLA01

Kỹ thuật xây dựng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển)

15.50

2

TLA02

Kỹ thuật tài nguyên nước
(Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn)

15.50

3

TLA03

Kỹ thuật hạ tầng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước)

15.50

4

TLA04

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

15.50

5

TLA05

Kỹ thuật cơ khí

16.00

6

TLA06

Kỹ thuật điện, điện tử

16.50

7

TLA07

Công nghệ thông tin
(Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm)

18.25

7.80

8

TLA08

Kỹ thuật môi trường

15.50

9

TLA09

Kỹ thuật hóa học

15.50

10

TLA10

Kinh tế

16.00

11

TLA11

Quản trị kinh doanh

16.00

12

TLA12

Kế toán

17.00

13

TLA13

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

15.50

14

TLA14

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

15.50

(Theo ĐHTL)
( bình chọn, / 10 điểm)