Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2017

Thứ ba, ngày 01/08/2017, 14:52
Ngày 1/8 trường ĐH Thủ Đô đã công bố điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành. Ngành giáo dục mầm non 36.75 điểm.

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

I. Bâc đai hoc

1.

Quản lý Giáo dục

52140114

21.00

2.

Giáo duc Mâm non

52140201

36.75

3.

Giáo dục Tiêu học

52140202

29.42

4.

Giáo dục Đặc biệt

52140203

20.00

5.

Giáo dục công dân

52140204

26.00

6.

Sư phạm Toán học

52140209

25.75

7.

Sư phạm Vật lý

52140211

28.67

8.

Sư phạm Ngữ văn

52140217

20.92

9.

Sư phạm Lịch sử

52140218

20.17

10.

Viêt Nam hoc

52220113

21.42

11.

Ngồn ngữ Anh

52220201

28.50

12.

Ngôn ngữ Trung Quôc

52220204

26.17

13.

Chính tri hoc

52310201

22.00

14.

Quàn trị kinh doanh

52340101

20.00

15.

Luật.

52380101

21.25

16.

Toán ứng dụng

52460112

26.17

17.

Công nehê thông tin

52480201

18.92

18.

Công tác xã hội

52760101

20.92

19.

Quản tri dich vu du lịch và lữ hành

52340103

19.50

20.

Quản tri khách sạn

52340107

21.00

21.

Logistics và quản lý chuôi cung ứng

52510605

20.00

22.

Công nghệ kĩ thuật môi trường

52510406

20.00

II.

Bậc cao đăng

23.

Giáo duc Mâm non

51140201

29.58

24.

Giáo duc Tiêu hoc

51140202

25.50

25.

Giáo duc Thê chât

51140206

26.25

 

(Theo ĐH TĐ)
( bình chọn, / 10 điểm)