Đề án tuyển sinh năm 2017 - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Thứ tư, ngày 12/04/2017, 16:41
Đề án tuyển sinh năm 2017 - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

TUYỂN SINH NĂM 2017

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển sinh năm 2017 các hệ:

- Hệ Đại học chính quy (chỉ tiêu): Ngành Y học cổ truyền (500); Ngành Y đa khoa (100); Ngành Dược học (100)

- Hệ liên thông chính quy

- Chương trình đào tạo Liên kết với Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc

Xem chi tiết về thông tin tuyển sinh tại đây

(Theo Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)
( bình chọn, / 10 điểm)