Đề án tuyển sinh năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội

Thứ tư, ngày 12/04/2017, 16:40
Đề án tuyển sinh năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội là trường đại học công lập được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định số 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

Viện Đại học Mở Hà Nội mở cơ hội học tập cho mọi người với đa loại hình, đa cấp độ, đa ngành đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Viện Đại học Mở Hà Nội có gần 40.000 sinh viên đang theo học. Mức đóng học phí của sinh viên theo quy định của Chính phủ cho trường đại học công lập. Hàng năm, Viện Đại học Mở Hà Nội xét trao học bổng cho hàng nghìn sinh viên xuất sắc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh năm 2017 tại đây

(Theo Viện Đại học Mở Hà Nội)
( bình chọn, / 10 điểm)