Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ tư, ngày 26/07/2017, 13:34
ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội công bố điểm chuẩn như sau:

(Theo ĐH TCNH HN)
( bình chọn, / 10 điểm)