Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh công bố điểm chuẩn 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 09:01
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh công bố điểm chuẩn 2017 như sau:

(Theo ĐH SKDA)
( bình chọn, / 10 điểm)