Đại học Phú Yên công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ tư, ngày 26/07/2017, 13:42
ĐH Phú Yên công bố điểm chuẩn như sau:

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn (Dự kiến) Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin 6.67 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
2 52220330 Văn học 6.6 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
3 52220201 Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên - Phiên dịch) 6.43 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
4 52220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 6.8 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
5 52440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 6.43 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
6 51620105 Chăn nuôi 6.43 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
7 51620201 Lâm nghiệp 6.43 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
8 51340301 Kế toán 6.53 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
9 51340101 Quản trị kinh doanh 6.17 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
10 51510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 
6.87 ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.
(Theo ĐH PY)
( bình chọn, / 10 điểm)