Đại học Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2017

Thứ hai, ngày 31/07/2017, 15:51
Trường Đại học Mở TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn năm 2017, các em xem chi tiết tại đây:

Đại học Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2017

Ngành

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

Ngôn ngữ Anh

23,50

Điểm ngoại ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4.

Ngôn ngữ Anh chất lượng cao

22,00

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 6.

Ngôn ngữ Trung Quốc

22,25

Ngôn ngữ Nhật

23,00

Đông Nam á học

20,25

Kinh tế

21,25

Xã hội học

18,75

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.

Quản trị kinh doanh

22,50

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4

Quản trị kinh doanh chất lượng cao

18,75

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.

Kinh doanh quốc tế

23,00

Điểm Toán (A00) hoặc điểm Ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5.

Tài chính – Ngân hàng

21,00

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4.

Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao

15,50

Kế toán

21,75

Điểm Toán từ 7,0 trở lên.

Kế toán chất lượng cao

15,50

Kiểm toán

21,25

Quản trị nhân lực

21,75

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.

Hệ thống thông tin quản lý

19,50

Điểm Toán từ 7,0 trở lên

Luật

22,25

Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 7,0 trở lên

Luật kinh tế

Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm

22,75

[Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.

Luật kinh tế chất lượng cao

19,00

Điểm ngoại ngữ từ 6,0 trở lên

Công nghệ sinh học

18,50

Khoa học máy tính

20,75

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

18,25

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4.

Quản lý xây dựng

17,50

Điểm Toán từ 7,0 trở lên.

Công tác xã hội

17,50

Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.

(Theo ĐH Mở tp.HCM)
( bình chọn, / 10 điểm)