Đại học Huế trường Đại học sư phạm thông báo tuyển sinh năm 2017

Thứ hai, ngày 03/04/2017, 13:29
Đại học Huế trường Đại học sư phạm chính thức thông báo tuyển sinh năm 2017

Đại học Huế trường Đại học sư phạm chính thức thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn Năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: 

1. Thông báo tuyển sinh: tb_tuyen_sinh_nang_khieu_2017.pdf

2. Mẫu đăng ký dự thi năng khiếu: mau_phieu_dkdt_nangkhieu_2017.pdf

http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/

(Theo Đại học Huế trường Đại học sư phạm )
( bình chọn, / 10 điểm)