Chỉ tiêu tuyển sinh trường đại học Tài nguyên môi trường TPHCM năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh trường đại học Tài nguyên môi trường TPHCM năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 09:29
Đại học Tài nguyên môi trường TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

  

NGÀNH XÉT TUYỂN

TỔ HỢP MÔN

CHỈ TIÊU

Quản trị kinh doanh

CN Quản trị kinh doanh bất động sản

CN Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

A, A1, B, D1

200

Địa chất học

CN Địa môi trường

CN Địa kỹ thuật

A, A1, B

100

Khí Tượng học

A, A1, B

50

Thủy văn

A, A1, B

50

Công nghệ kỹ thuật môi trường

CN Kỹ thuật môi trường

CN Quản lý môi trường

CN Quá trình thiếp bị và điều khiển công nghệ môi trường

 

 

A, A1, B

300

Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

CN Đo đạc địa chính

CN Đo đạc xây dựng

CN Bản đồ

 

A, A1, B

150

Cấp thoát nước

A, A1, B

100

Công nghệ thông tin

A, A1, B, D1

100

Quản lý đất đai

CN Địa chính

CN Quy hoạch đất đai

CN Hệ thống thông tin địa chính CN Quản lý bất động sản

 

 

A, A1, B, D1

350

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A, A1, B, D1

100

Hệ thống thông tin

A, A1, B, D1

50

Kỹ thuật tài nguyên nước

A, A1, B

100

Quản lý tài nguyên và môi trường

A, A1, B

200

Biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững

A, A1, B, D1

50

Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo

A, A1, B

50

Kỹ thuật chế biến khoáng sản

A, A1, B

50

 Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên Môi trường Tp HCM năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học Tài nguyên Môi trường Tp HCM 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 Tài nguyên Môi trường Tp HCM  2015

(Đại học Tài nguyên Môi trường Tp HCM)
( bình chọn, / 10 điểm)