Chỉ tiêu tuyển sinh các trường Đại học Đông Đô năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Đông Đô năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 10:06
Đại học Đông Đô công bố chỉ tiêu và các ngành đào tạo năm 2016

 THÔNG TIN VỀ NGÀNH HỌC, KHỐI XÉT TUYỂN

 

 

TT

 

Mã ngành

 

Ngành học và chuyên ngành

 

Tổ hợp môn xét tuyển/ Ghi chú

01

D52580102

Kiến trúc

-          Kiến trúc công trình

-          Quy hoạch

-          Nội thất

Toán, Năng khiếu, Vẽ mỹ thuật;

Văn, Năng khiếu, Vẽ mỹ thuật.

 

(Nhà trường chỉ xét tuyển môn "Toán" hoặc "Văn" (2 điểm thành phần còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển là "Năng khiếu" và "Vẽ mỹ thuật (hệ số 2)" do Nhà trường tổ chức thi)

02

D52480201

 

Công nghệ Thông tin

-          Công nghệ phần mềm

-          Đồ họa, Lập trình game

-          Quản trị mạng

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngoại ngữ, Tin học;

Toán, Văn, Ngoại ngữ.

03

D52520207

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử viễn thông)

-          Điện tử viễn thông

-          Thông tin di động

-          Truyền thông đa phương tiện

-          Điện tử ứng dụng

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Ngoại ngữ, Tin học.

04

D52580208

 

Kỹ thuật Xây dựng

-          Thiết kế công trình

-          Tổ chức thi công, giám sát

-          Xây dựng dân dụng và CN

-          Quản lý, kinh tế xây dựng (dự toán)

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Văn, Ngoại ngữ.

05

D52510406

 

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

-          Công nghệ môi trường

-          An toàn bức xạ môi trường

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Địa;

Toán, Hóa, Sinh.

06

D52420201

 

Công nghệ sinh học

-          Sinh hóa học

-          Công nghệ sinh học phân tử

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Sinh, Ngoại ngữ;

Toán, Ngoại ngữ, Tin học;

Toán, Sinh, Tin học.

07

D52340101

 

Quản trị Kinh doanh

-          Quản trị doanh nghiệp 

-          Quản trị nhân lực

-          Quản trị Marketing

-          Tài chính ngân hàng

-          Kế toán kiểm toán

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh.

08

D52340201

 

Tài chính Ngân hàng

-          Ngân hàng thương mại

-          Tài chính doanh nghiệp

-          Thanh toán quốc tế

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Văn, Ngoại ngữ.

09

D52320201

 

Thông tin học

-          Quản trị thông tin

-          Thông tin thư viện

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa.

10

D52310206

 

Quan hệ Quốc tế

-          Quan hệ đối ngoại

-          Kinh tế đối ngoại

-          Kinh doanh quốc tế

-          Quan hệ công chúng và truyền thông

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa.

11

D52220113

Du lịch (Việt Nam học)

-          Văn hóa du lịch / Hướng dẫn du lịch

-          Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

-          Quản trị nhà hàng khách sạn và ăn uống

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa.

12

D52220201

 

Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật)

-          Tiếng Anh thương mại

-          Tiếng Anh biên phiên dịch

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa.

13

D52220204

 

Ngôn ngữ Trung

-          Ngôn ngữ tiếng Trung

-          Sư phạm tiếng Trung

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa.

14

D52380107

 

Luật kinh tế

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa.

15

D52310205

 

Quản lý nhà nước

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa.

16

D52510205

 

Kỹ thuật ô tô

-          Khai thác sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô

-          Điều hành sản xuất phụ tùng, điểu khiển lắp ráp ô tô

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

17

D52340201

 

Kế  toán  kiểm toán

-          Kế toán doanh nghiệp

-          Kế toán tài chính ngân hàng

-          Kế toán kiểm toán

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

 Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học  năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2  2015

(Theo Đại học Đông Đô)
( bình chọn, / 10 điểm)